Programul de
dezvoltare

Scopul nostru este să-i ajutăm pe copii să-și dezvolte atât competențele academice, cât și pe cele non academice.

Scopul nostru este să-i ajutăm pe copii să-și dezvolte atât competențele academice, cât și pe cele non academice, să-i ghidăm cum să-și îmbunătățească capacitățile de învățare individuală, să le creștem potențialul de înțelegere a lumii în care trăim, precum și cultivarea orizontului intelectual.

Comunicare verbală

Interlocutorul de mâine

 • analiza unor interacțiuni verbale, din perspectiva factorilor în procesul de comunicare surprinzând aspecte specifice de familie/prietenie/ școală / tramvai/autobuz/cinema/ restaurant etc.)
 • adaptarea la situația de comunicare
 • înțelegerea stilurilor funcționale și de limbaj
 • continuarea unor dialoguri folosind un limbaj adecvat

Jocul de rol

 • exersarea abilităților de comunicare verbală
 • interacțiunea cu membrii echipei prin adaptarea la contextul comunicării
 • schimbarea unui comportament verb prin capacitatea vorbitorului de a se transpune în rolul partenerului
 • - punerea în scenă a unor comedii, schițe, jocuri

Etica limbajului

 • respectarea unor norme de comportament specifice anumitei comunități
 • respectul fașă de celălalt și față de sine
 • sentimentul unei responsabilități față de interlocutor
 • forme de salut/ prezentare

Tu știi să obții ceea ce vrei?

 • identificarea unor formulări posibile pentru anumite situații date
 • promovarea încrederii de sine prin expresii ce asigură succesul unei conversații
 • obținerea unor informații cheie
 • recunoașterea unor informații înșelătoarea
 • aplicarea strategiilor de comunicare persuasivă pentru a obține rezultate garantate
 • promovarea aspectelor pozitive către interlocutor
 • promovarea în societate prin formule ce impun o imagine pozitivă

Comunicare paraverbală

 • dezvoltarea abilităților de analiză în lipsa unui mesaj direct
 • analiza situaților de comunicare prin înțelegerea atitudini interlocutorului
 • aprofundarea factorilor psihosociali în producerea și receptarea unor mesaje
 • exerciții de sinteză
 • exerciții de reflexie
 • exerciții de reproduce a unor situații
 • fișe de lucru
 • asocierea unor gesturi cu anumite situații verbale
 • comunicarea unor mesaje prin intermediul posturii
 • analiza imaginii de sine
 • cunoașterea unor strategii cheie pentru a întări mesajul transmis
 • întărirea discursului prin accentuarea ritmului vorbirii
 • scoaterea în evidență a unor idei importante
 • dicția - arta de a vorbi inteligibil, pronunțarea precisă a unor cuvinte în timpul vorbiri

Abilități pentru viață

Dezvoltarea abilităților pentru viață

 • abilități de autocunoaștere
 • interese și valori comune
 • opțiuni / interese/ valori

Eu din viitor…

 • orientarea către o posibilă carieră/nivel educațional
 • dezvoltarea abilităților și cunoștințelor despre locurile de muncă existente
 • activități de aprofundare a cunoașterii de sine și a competențelor pentru un anumit domeniu

Noi suntem echipa yes!

Cu o experiență de peste 15 ani în sistemul de învățământ public și privat, suntem dedicați să pregătim oamenii de mâine. Îmbinăm armonios știința și tehnologia cu programele școlare pentru a crea un model și un mediu prielnic de dezvoltare.

Crina Popescu, fondator & coordonator yes!

Apelează
WhatsApp