Termeni și condiții

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului yes!

Contact yes-academy.ro:

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Acord, Servicii sau Conținut, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii contact sau prin email la crina@yes-academy.ro

 1. Precizări cadru și defintii

Pentru o mai bună claritate a termenilor și a condițiilor: “site” înseamnă în continuare site-ul de internet yes! “Administrator”– persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea site-ului, “yes!” înseamnă orice serviciu oferit pe site, și / sau orice modul sau componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoana care vizitează sau accesează site-ul, care își creeaza cont pe site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

Site-ul yes-academy.ro (yes!) aparține Young Everest School SRL

 

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Prin utilizarea site-ului yes! acceptați și sunteți de acord cu termenii și condițiile parcurse, devenind parte a acestui acord. Obțineți astfel dreptul de utilizare al site-ului pe yes!.

Dacă NU sunteți de acord cu termenii și condițiile aici menționate, refuzați să deveniți parte a acestui acord. În acest caz, alegeți să NU utilizați serviciile disponibile pe yes!

Administratorul site-ului yes! își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

 

 1. Informații Personale și Confidențialitate

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. pentru întocmirea facturii proforme, facturii finale, întocmirea contractului au caracter confidențial și sunt utilizate cu respectarea Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori.

 

Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorului site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică, și/sau furnizare bunuri și servicii.

 

 1. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm sa vă asigurați ca ați verificat specificațiile produsului și compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producătorului înainte de a-l cumpără. Raporturile comerciale dintre cumpărător și yes! sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă.

 

Prin înregistrare, utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor termeni și condiții și înțelege să utilizeze serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe site prin platforma yes! înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a termenilor și condițiilor și a oricărei prevederi din acestea. Neacceptarea termenilor și condițiilor de către utilizatorul menționat mai sus atrage obligația acestuia de a înceta de îndată accesarea site-ului.

 

 1. Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

 

Conținutul site-ului în general

În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip este preluat de administratorului site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limită la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limită la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presa”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și că administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componeneța a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fata de autorii / proprietarii conținutului site-ului.

 

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document că fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al administratorului site-ului. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a acționă în instanță orice persoana și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

 

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: crina@yes-academy.ro sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de contact a site-ului. Orice persoana care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

 

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe site de către orice persoana, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limită la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricăror din prevederile termenilor și condițiilor, administratorul site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea oricăruri conținut expediat de utilizator în vederea postarii către site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de site, sau pentru desființarea contului utilizatorului pe site pe platforma yes-academy.ro, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul le oferă doar o platforma de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limită la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

 

Restricții

Conținuturile de pe site-urile noastre sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și aparțin proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, puteți accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul site-urilor pentru uz personal. dvs. nu puteți schimbă, modifică, șterge, afișă, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri.

 

Dvs. trebuie să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de orice alta entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publică, distribui, afișă, sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord să respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate. Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limită la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin administratorului site-ului și reprezintă conținutul site-ului.

 

Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin administratorului site-ului acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursa, și nici opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului fata de materialele de orice fel postate pe site sau față de conținutul site-ului.

 

Link-uri

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru site-ul nostru. Noi nu deținem nici o responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site.

 

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată pentru conectarea la site-urile noastre, și de a solicită încetarea unei astfel de conexiuni oricărui site, în orice moment. Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limită la acestea, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea să.

 

Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului.

 

În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

Subscrieri

Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru site. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate pentru subiecte la seminariile noastre sau pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că aceasta politică este destinată pentru a evită posibilitatea unor neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate de dvs..

 

În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne veți trimite orice idee, sugestie sau material acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiți ceva și este nesolicitat, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel internațional, și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber, pentru orice scop, fără compensare sau notificarea furnizorului. Având în vedere acest fapt, va solicităm să nu trimiteți proiecte creative, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru dvs.

 

Forum

Un “forum” înseamnă orice camera de chat, discuții, comentarii, sau ghidul de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-urile și include ambele tipuri de informații: publice și private. Trebuie să va înregistrați în conformitate cu instrucțiunile pe care le veți găsi pe site-uri, în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea oricărui utilizator, al oricărui site din proprietate sau către personalului nostru, a oricărui material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate, sau care ar încalcă orice lege în caz contrar.

 

Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri, sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de alta natură care conține un virus sau alte componente dăunătoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare pe Site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul din reprezentanții noștri.

 

Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate de către utilizatori care sunt calomnioase, obscene, invadează viață privată, încalcă drepturile de autor sau marca comercială. Ne rezervăm dreptul de a modifică sau elimină mesaje sau alte materiale pe care le considerăm că sunt inacceptabile, ofensatoare, abuzive, defăimătore, obscene, vechi, sau altfel. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a edita materiale din orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifică sau elimină astfel de materiale, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor lor sau postări.

 

Prin postarea pe site-uri, permiteți proprietarului drepturi acordate în mod expres: noi și / sau societățile relevante afiliate la nivel mondial, drept perpetuu, neexclusiv de a folosi întrebările, comentariile, și postări, în original sau editate, în cadrul programelor de televiziune, cârti, articole, comentarii, sau în orice alt mediu cunoscut acum sau care vor fi dezvoltate mai târziu. De asemenea, trebuie să garantați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care îl postați public și că folosirea de astfel de conținut de noi nu va încalcă drepturile oricărei părți terțe. În plus, va garantează că “drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu este nici o despăgubire pentru orice materiale pe care îl postați pe site-uri.

 

Politică AntiSpam

Confidențialitatea datelor private Administratorul Site-ului nu va divulgă, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecata, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicarea cu utilizatorul.

 

*Cum puteți să nu mai primiți e-mail de la noi? Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, acesta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi. Fiecare cerere de dezabonare se procesează imediat.

 

* Angajamentul nostru yes! este împotrivă trimiterii de spam.

 

* Definiția termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System) Un mesaj electronic este considerat spam dacă:

 

 1. Datele de identitate ale destinatarului precum și conținutul sunt irelevante, pentru că mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari,
 2. Beneficiarul nu a acordat verificabil deliberat, explicit și irevocabil permisiunea că acestea să fie trimise,
 3. Transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a da un beneficiu disproporționat expeditorului.

 

De asemenea, considerăm spam orice mesaj ilicit și ilegal.

 

Politică de utilizare cookies

Ce sunt cookie-urile? Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Aceasta tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursa, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul yes-academy.ro, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagina de web. “Cookies” ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.

 

Cum și de ce folosim cookie-uri? Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum și serviciile oferite de către acesta. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiență dumneavoastră pe site-ul nostru și pentru a face următoarea vizita mai plăcută. Cum pot modifică setările mele cookie? Puteți în orice moment modifică setările dumneavoastră cookie (de exemplu, să fiți alertați atunci când cookie-urile sunt trimise către computerul dumneavoastră). Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil să nu aveți aceeași experiență pe site-ul nostru.

 

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite? Atunci când vizitați acest site, următoarele tipuri de Cookie-uri sunt folosite. Cookie-urile necesare Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționă corect. Cookie-urile funcționale Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului și experiență dumneavoastră. De exemplu, Cookie-urile care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site. Prin urmare, utilizarea Cookie-urilor funcționale ne permite să va oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activități al utilizatorilor minori. Cookie-urile site-ului Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către acest site și pot fi citite numai de către acest site.

 

Cookie-urile terțelor părți

Acestea sunt Cookie-uri stabilite de către terțe părți pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de website). Lista cu cookie-uri folosite pe acest website – În cele ce urmează găsiți clasificarea și descrierea unor Cookie-uri folosite pe acest website:

 

First Party Cookies

Nume: Google Analytics Scop: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Noi folosim informațiile pentru a compila rapoarte și pentru a ne ajută să îmbunătățim site-ul. Cookie-urile colectează informații într-o forma anonimă, inclusiv numărul de vizitatori ai site-ului și paginile vizitate.

 

Comentarii: Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului și furnizarea de alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului. Google poate transferă aceste informații către terțe părți în cazul în care este necesar să facă acest lucru prin lege, sau în cazul în care aceste terțe părți procesează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu orice alte date deținute de Google. Puteți refuză utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dvs., vă rugăm să rețineți faptul că dacă faceți acest lucru este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea deplină a acestui site. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea de date despre dvs. de Google în modul și în scopurile menționate mai sus. Puteți află mai multe despre cookie-uri Google, vizitând Politică de confidențialitate Google.

 

Third Party Cookies

Nume: Facebook Social Plug Ins Scop: Acest cookie este folosit pe site-uri web care includ un link de tip Partajare pe Facebook. Acesta este utilizat pentru a va aminti datele de conectare la Facebook, astfel încât să nu fiți nevoit să introduceți aceste detalii de fiecare dată când utilizați Facebook Connect pentru a va autentifică. Aceste date sunt stocate pe serverele Facebook și nu pe serverele yes!

Comentarii: Vizitați Facebook pentru mai multe informații.

Nume: Google Adwords Scop: Acest cookie este folosit în scopuri de publicitate, pentru a putea să ne ținem la curent vizitatorii asupra celor mai noi proiecte, servicii sau produse ale noastre.

 

Comentarii: Mai multe despre acest aspect găsiți aici: http://www.google.com/intl/ro/policies/technologies/ads/ Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document. Vă rugăm să consultați aceasta pagina din când în când pentru a reciti aceste informații

 

Acordul părinților

Site-ul este adresat adulților cu vârstă peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Vă recomandăm cu tărie ca părinții să participe la explorarea copiilor lor pe internet și alte servicii on-line și de a folosi comenzile parentale ale browser-ului lor pentru a limită domeniile de internet la care copiii lor au acces.

 

Am putea, după bunul nostru plac, cere utilizatorilor sub 18 ani să obțină consimțământul unui părinte sau tutore pentru a vizualiza un anumit conținut. Sunteți de acord să respectați orice astfel de restricții, si să nu ajutați pe nimeni să evite aceste restricții. Conținut matur pe site-urile noastre, vom discută ocazional despre subiecte mature și expresii lingvistice legate de creșterea personală și profesională. Utilizatorii care nu se simt confortabil cu astfel de subiecte sau expresii lingvistice nu ar trebui să folosească site-urile noastre.

Câștiguri

Atunci când site-ul nostru abordează aspectele financiare în clipuri video, articole sau alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigură că programele noastre au capacitatea de a vă ajuta să vă îmbunătăți viața dvs. sau de a vă ajuta să va dezvoltați afacerea. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că veți obține un rezultat sau câștigă bani folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem că va veți îmbogăți instantaneu pe oricare dintre site-urile noastre.

 

Nimic de pe site-urile noastre nu este promisiune sau garanție de câștiguri. Nivelul dvs. de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunoștințele, capacitate, dedicare, pricepere la afaceri, de rețea, și situația financiară, pentru a numi doar câteva. Deoarece acești factori diferă în funcție de indivizi, nu putem și nu garantăm succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a câștigă venituri. Sunteți singurul responsabil pentru acțiunile dumneavoastră și rezultatele în viață și afaceri.

 

Orice declarații anticipative prezentate pe Site-urile noastre sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performantă reală. Ar trebui să fie clar pentru dvs. că prin lege nu facem nicio garanție că veți obține nici un rezultat din ideile noastre sau modele prezentate pe site-urile noastre, iar noi nu oferim consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară

 

 1. Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul, de orice fel, al site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigură acuratețea și încrederea în site și va încercă să corecteze erorile și omisiunile cat mai repede posibil. Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nici o situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nici o pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezultă din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe răspunderea lor. În consecință, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv dar nu numai, cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legată de utilizarea, precum și nici un alt efect juridic derivând din acestea.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natura tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a administratorului site-ului.

 

În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limită la pierderi de profit, văd comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum și din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta. utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În cazurile de forță majoră administratorul site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe administratorul site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotrivă oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul.

 

Sub nici o forma, inclusiv dar nu limitat la neglijentă, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori nu vom fi răspunzători pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, materialele sau informațiile de pe site-uri, sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limită la, date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu vi se aplice.

 

Nu vom fi răspunzători nici noi, nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile și, cauze de acțiune (fie în contract, prejudiciu, sau altfel) care depășesc suma plătită de către dumneavoastră la noi, dacă este cazul, pentru accesarea site-urilor. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată pentru dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a oricărei consiliere, produse sau servicii pe care le primiți de la un vorbitor invitat pe site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre. De asemenea nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor a fotografiilor, numelui, sau biografiei scrise pe Site-urile noastre sau în materialele noastre de marketing.

 

Oferim doar sfaturi educaționale Informațiile conținute în site sau puse la dispoziție prin intermediul site-uri (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text, sau în chat-uri) nu sunt exhaustive și nu pot substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu facem nici o declarație sau garanție cu privire la orice informație, acțiune, sau aplicarea de soluții că urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare din partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de alta natura care ar putea să rezulte, inclusiv, indiferent că sunt pierderi economice sau educaționale.

 

Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dvs. a siteurilor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare

 

 1. Legea aplicabilă

Litigii, drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc termenii și condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu termenii și condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanță judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a administratorului site-ului.

 

 1. Violarea dreptului de proprietate intelectuală

yes! respectă dreptul de proprietate intelectuală. Dacă credeți că lucrările dvs. sunt incluse în servicii într-un mod care violează dreptul de autor, vă rugăm să ne semnalați acest lucru utilizând secțiunea CONTACT a Siteului, indicând:

 1. semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizată să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor;
 2. descrierea lucrării protejată prin drepturi de autor care a fost violată, cu menționarea perioadei / datei în care materialul violat a fost utilizat că parte a Serviciului;
 3. adresa / adresa dvs. de email și numărul de telefon la care puteți fi contactat;
 4. o declarație din care să reiasă că utilizarea lucrării inclusă că parte a serviciului nu este autorizată de posesorul dreptului de autor, de împuternicitul sau, sau de lege;
 5. o declarație înregistrată notarial din care să reiasă că declarația de la punctul 4 este corectă și că dvs. sunteți proprietarul lucrării sau persoana împuternicită de proprietarul lucrării să acționeze în numele lui;

 

 1. Confidențialitatea și neconcurență

Fiecare dintre utilizatorii site-ului nostru este necesar să înțeleagă că instrumentele, procesele, strategiile, materialele și informațiile de pe site-urile noastre sunt cu drept de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre, în orice mod, fără permisiunea noastră scrisă. Orice utilizare neautorizată sau distribuirea conceptelor noastre, a site-urilor, a materialelor, și a altor materiale cu proprietate intelectuală de către dumneavoastră sau de reprezentanții dvs. este interzisă și se vor cere despăgubiri complete în instanță.

 

Administratorul yes! face eforturi permanente pentru a păstră acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertente (specificațiile sau prețul produselor modificate de către producător fără preaviz sau viciate de erori de operare). Atenție: fotografiile au caracter informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard.

 

 1. Disponibilitatea serviciului

Administratorul yes-academy.ro își rezervă dreptul de a modifică structura și interfață oricărei pagini sau subpagini a site-ului yes-academy.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email crina@yes-academy.ro

 

 1. Servicii

Toate materialele și desenele/schițele incluse au exclusiv scop de prezentare, fără a crea obligații sau răspunderi legale sau contractuale în sarcina dezvoltatorului sau a clientului, a căror relație juridică va fi guvernată exclusiv de prevederile contractului/antecontractului/altui document scris încheiat în mod valabil între părți.

 

Serviciile, informațiile și materialele existente pe site că parte a serviciilor, incluzând, fără a limită, logo-ul documentele, materialele video, audio, aplicațiile, testele, articolele, grafică, instrumentele, orice fișiere, numite generic “conținut”, sunt proprietatea yes-academy.ro și a colaboratorilor săi și sunt protejate de copyright.

 

Serviciile sunt accesibile oricărei persoane care a împlint vârstă de 18 ani și care a achitat contravaloarea lor. dvs. sunteți singurul responsabil de acuratețea datelor furnizate, de faptul că aveți 18 ani împliniți și că sunteți competent și capabil să respectați acest acord.

 

 1. Notificări generale

Utilizând serviciul, consimțiți comunicarea electronică cu yes! cu privire la cont, servicii și conținut. Sunteți de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat de yes-academy.ro în relația cu dvs. satisface cerințele legale. Orice neînțelegere privind prezentul acord se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege.

 

Abținerea yes! de a acționa într-o împrejurare specială nu semnifică renunțarea de a acționă în situații similare.

Apelează
WhatsApp